U gebruikt Internet Explorer

Deze website functioneert niet goed op deze browser.

Klik op onderstaande afbeeldingen om direct op de download pagina te komen van desbetreffende browser.

Of klik op onderstaande link om de website in Microsoft Edge te openen.

Archive

Geriatrische gezondheid

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Meer informatie volgt.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Geriatrische gezondheid’
30 november 2023
16:00 – 17:00 uur

Neuro-Immunologische communicatie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Neuro-immunologische communicatie: het zesde zintuig

Ons immuunsysteem wordt wel eens the sixth sense genoemd ofwel ons zesde zintuig. Het kenmerkt zich door diverse componenten met een geheugen en en productiecapaciteit voor communicatiemoleculen. Tevens bestaat een nauwe interactie met diverse orgaansystemen, zoals het zenuwstelsel. Een adaptief en interactief immuunsysteem ligt aan de basis voor het tegengaan van bedreigingen en het oplossen van ontstekingsprocessen. Het bestrijden van pathogenen en het afremmen, stabiliseren en beëindigen van ontstekingen gebeurt middels wisselwerking van een veelvoud van afweercellen, receptoren en communicatiemoleculen. Diverse pathofysiologische factoren kunnen dat proces echter verstoren, waardoor immunologische overactiviteit ontstaat en de herstelfase wordt ingeruild voor chronische ontstekingen en toename van weefselschade. Het doorgronden van die communicatieroutes kan meer duidelijkheid geven over oorzaak en gevolg.

Zowel bij zijn competentie als ontstekingsgerichtheid is het totale immuunsysteem mede afhankelijk van de beschikbaarheid en endogene aanwezigheid van essentiële voedingsstoffen en plantstoffen. Hier ligt een mogelijke aangrijping voor therapeutische beïnvloeding van de immunologische communicatie.

Aandachtspunten:

· Onderscheid tussen aangeboren en adaptieve immunologie;
· Immunologische herkenning middels receptoren en moleculaire patronen;
· De rol van neurotransmitters bij immunologische programmering.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Neuro-Immunologische communicatie’

Depressie en stressregulatie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Meer informatie volgt.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Depressie en stressregulatie’
12 oktober 2023
16:00 – 17:00 uur

Voedingsstoffen voor het microbioom

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

In en op ons lichaam zitten bevinden zich heel veel micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en gisten. Samen worden ze het microbioom genoemd en zijn ze ook bekend als microbiota of microflora. Belangrijke functies van het commensale microbioom zijn bescherming tegen ziekteverwekkers en de vertering van vezels. Wetenschappers hebben verbanden gevonden tussen de samenstelling en weerbaarheid van het microbioom en bepaalde aandoeningen zoals darmziekten en overgewicht. De samenstelling en functionaliteit van het intestinale microbioom kan veranderen onder invloed van wat we eten. De darmbacteriën verteren koolhydraten en halen voedingsstoffen uit het eten. Bij dat proces komen nuttige moleculen vrij, die onder meer de darmwand in conditie houden, het immuunsysteem gunstig beïnvloeden en helpen bij een soepele stoelgang. Daarbij kan een omgekeerd verband bestaan tussen microbiële diversiteit en pathofysiologie.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Voedingsstoffen voor het microbioom’

Overgewicht: de metabole competitie tussen spier en vet

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Overgewicht heeft in onze samenleving epidemische vormen aangenomen. Chronische gewichtstoename is de risicofactor voor de ontwikkeling van het metabool syndroom. Het metabool syndroom een complex van met elkaar samenhangende risicofactoren voor diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen. Mensen met metabool syndroom hebben twee keer zoveel kans om hart- en/of vaatziekten te ontwikkelen en vijf keer zoveel kans om diabetes mellitus te krijgen in vergelijking tot gezonde mensen. De diagnose metabool syndroom wordt gesteld aan de hand van vijf criteria. De belangrijkste kenmerken en risicofactoren zijn abdominale vetophoping, verhoogde bloedspiegels van triglyceriden, LDL-cholesteroldeeltjes, hypertensie en chronisch verhoogde bloedglucosespiegel in nuchtere staat. Andere gerelateerde afwijkingen zijn een chronische, subklinische ontstekingsgraad, verhoogde oxidatieve stress en toegenomen bloedstollingsneiging.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Overgewicht: de metabole competitie tussen spier en vet’

Prostaatgezondheid

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De prostaat is een kliertje ter grootte van een walnoot. De klier vormt zich rondom de plasbuis en helpt bij de productie van spermavocht. Vergroting- of ontsteking van de prostaatklier en prostaatkanker zijn de meest voorkomende prostaatproblemen en leiden vaak tot klachten in de lagere urinewegen. Ofschoon niet alle prostaatproblemen levensbedreigend zijn, is prostaatkanker bij mannen wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker. Aangezien de prostaatklier, mede onder invloed van leefstijl, de neiging heeft om met de leeftijd groter te worden, is het voor mannen boven de vijftig jaar niet ongebruikelijk om een vorm van prostaatafwijking te ervaren.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Prostaatgezondheid’

Metabole bedreigingen voor de vrouwenborst

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De borsten van de vrouw vormen een complex van verschillende soorten weefsels. Naast vetweefsel bevinden zich in de borst klieren, epitheel, bloedvaten en lymfekanaaltjes. Deze weefsels staan onder invloed van afweercellen, hormonen en de lokale aanwezigheid van bacteriën. Dientengevolge bestaat een systemische interactie die indirect gerelateerd is aan externe factoren. In Nederland krijgt één op de zeven vrouw de diagnose borstkanker en het aantal is de afgelopen decennia wereldwijd toegenomen. Ofschoon pandemisch van karakter concentreert de prevalentie zich vooral in het Amerikaanse en Europese continent en Australië. Hoewel een aantal risicofactoren wordt genoemd als oorzaak, zoals overgewicht, roken en alcoholconsumptie, is de behandeling van borstpathologie overwegend orgaangericht. Mogelijk dat het beschouwen van lokale pathologiefysiologie als het gevolg van chronische, systemische verstoringen kan helpen bij het verkleinen van de kans op afwijkingen in de vrouwenborst.

Bij het webinar leer je over:

·       Het lokale microbioom in de borst;
·       De interactie tussen de verschillende orgaanweefsels;
·       Systemische behandeling van borstpathologie.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Borstgezondheid’

 

Rethink en Logic of Nature
Rethink Foundation organiseert seminars en webinars met nieuwe inzichten die de complexiteit van gezondheid en ziekte voor iedere professional begrijpelijk maken. Deze seminars en webinars worden gesponsord door Logic of Nature (Nutriphyt en Nutalis.)

De beste voeding volgens onze natuurwetten

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De moderne voedingsleer is onderhevig aan verwarring en tegenstrijdigheden, die worden versterkt door de groeiende aanwezigheid van chronische aandoeningen van epidemische omvang. Mogelijk betekent dat de genetische aanpassing van de mens aan zijn moderne leven met industrie, verstedelijking en raffinage van voeding niet is voltooid. Anders gezegd, de moderne mens is genetisch hoogstwaarschijnlijk nog steeds aangepast aan het tijdperk van jagen en verzamelen.

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je de vragen op het formulier te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘De beste voeding volgens onze natuurwetten’

Metabool syndroom

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Het metabool syndroom, ook wel insulineresistentie-syndroom genoemd, is een metabole aandoening waarbij het energieverbruik en de energieopslag zijn verstoord. De diagnose metabool syndroom wordt gesteld als er sprake is van abdominale obesitas plus ten minste twee van vier specifieke afwijkingen, waaronder een hoge bloeddruk en verstoorde spiegels van bloedvetten. De wereldwijde prevalentie van het metabool syndroom is dusdanig dat kan worden gesproken van een pandemie. De medische wetenschap zoekt naar verklaringen voor de predispositie van metabole stoornissen en naar oplossingen voor preventie en effectieve behandeling. Het is zinvol om daarbij te kijken naar onze evolutionaire programmering omdat het metabool syndroom sterk gebonden lijkt te zijn aan epigenetische veranderingen in ons huidige tijdperk.

In dit wetenschappelijk webinar leer je:
  • Welke verklaringsmodellen ten grondslag liggen aan de ontstaansgeschiedenis van het metabool syndroom;
  • Hoe vetcellen een cruciale rol vervullen bij probleem en oplossing;
  • Welke interventies op termijn het meest duurzaam kunnen zijn.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Metabool syndroom’

Migraine: Soorten, oorzaken en hoe aanpakken?

In dit wetenschappelijke webinar neemt onze inspirerende, gewaardeerde spreker drs. Gabriël Devriendt ons mee in zijn kijk op de hersenaandoening migraine.

Er zijn verschillende vormen van migraine bekend. Een ‘gewone’ vorm van migraine bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn en wordt (bij sommige mensen) vooraf gegaan door een aura. Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval. Als de aanval uitsluitend met de menstruatiecyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd. De ernst, duur en frequentie van migraineaanvallen verschilt sterk per patiënt. In dit webinar zal Gabriël Devriendt ingaan op diverse vormen van migraine. Hierbij zullen mogelijke triggers en fysiologische verbanden worden besproken waaronder mitochondriale dysfunctie, hormonale invloeden en de rol van de lever en darmen.

Tijdens dit webinar worden de volgende onderwerpen besproken:

·      verschillende soorten migraine;
·      de pathofysiologie, oorzaken en triggers;
·      de relatie tussen migraine en oestrogenen;
·      migraine en de mitochondriale disfunctie;
·      migraine en de lever en darmen;
·      onderliggende systemen die mogelijk verstoord zijn.

Ook geeft Gabriël handreikingen voor preventie en therapie. Kortom, een rijk informatief webinar.

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door drs. Gabriël Devriendt. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Omdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je de vragen op het formulier te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘Migraine’

Auto-immuniteit

In dit webinar reiken wij u de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die u aan uw cliënten kunt voorleggen. 

De pathogenese van auto-immuunziekten wordt gekenmerkt door een complexe interactie tussen (epi)genetische, immunologische en hormonale factoren. De complexiteit van auto-immuniteit gaat over de multifactoriële oorsprong en diversiteit van expressie bij individuen. Genetica draagt bij aan gevoeligheid voor het ontwikkelen van een auto-immunologische expressie, maar de aanwezigheid van een externe of endogene factoren is essentieel bij het activeren van de verstoorde immuunrespons. Chronische infecties en de blootstelling aan andere omgevingsfactoren, zoals endocrine disrupting chemicals, zijn geïdentificeerd als potentiële prikkels voor het ontstaan van auto-immuunziekten. Geslachtelijke programmering is eveneens gedefinieerd als dominante factor bij het induceren van auto-immuniteit.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘Auto-immuniteit’

De metabole competitie voor energie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Het brein is als een elektriciteitscentrale. Het is de grootste generator van elektriciteit in het lichaam en functioneert overeenkomstig een dataprocessor. De energiebehoeftige hersenen hebben een evolutionair beproefd systeem ontwikkeld om te zorgen dat ze altijd aan hun energie komen. Ze maken gebruiken van de perifere stofwisseling en ondervinden hierbij competitie van perifere organen en weefsels.

Communicatiemoleculen, zoals neurotransmitters en hormonen, sturen en bewaken de stofwisseling en energetische wisselwerking tussen het centrale zenuwstelsel en de periferie. Leefstijlfouten, zoals weinig beweging en ongunstige voedingskeuze, kunnen die wisselwerking verstoren, waardoor de hersenen een relatief energiegebrek kunnen gaan ervaren. Uiteindelijk zal de energetische hiërarchie veranderen met nadelige gevolgen voor de breinfunctie.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je de vragen op het formulier te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘De metabole competitie voor energie’

Ontstekingsmodulatie bij gewrichtsaandoeningen

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Resoleomics   is   een   relatief nieuwe   wetenschap   die   de   fysiologische   processen  bestudeert,  waarbij  pathologische  processen worden  omgebogen  tot  een  (zelf)genezend  of  ziekte-oplossend  vermogen via  specifieke,  activerende  moleculen.  Resoleomics  is  afgeleid  van  het Engelse  woord  resolution  dat  ‘oplossing’ betekent.

Een  goed  werkend en interactief  immuunsysteem  is  de  basis  voor  het  oplossen  van  ontstekingsprocessen. Een acuut ontstekingsproces is van nature tijdgebonden. Een  tekort  aan gunstige micronutriënten, disbalans  van voedingsvetten en leefstijlfouten kunnen  aanleiding  geven  tot  overactiviteit  en  verlengde  levensduur van ontstekingsbevorderende eiwitten. Dientengevolge duurt  het  ontstekingsproces voort en kan bijvoorbeeld initieel letsel aan pezen en gewrichten chronisch worden. Om  chronische  ontstekingsprocessen  te  moduleren zijn dus multifactoriële interventies noodzakelijk, zowel op systemisch als op moleculair niveau.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je de vragen op het formulier te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘Ontstekingsmodulatie bij gewrichtsaandoeningen’

Methylgroepdonatie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Onze genen zijn de hardware van het lichaam. Het menselijke genoom bestaat uit meer dan drie miljard gecodeerde letters die liggen opgeslagen in de database van het DNA. Zij kunnen echter niet zelfstandig functioneren of actief worden en zijn afhankelijk van een groot aantal celstructuren, enzymen en intracellulaire stofwisselingsproducten. Genetische activiteit kan alleen optreden als het DNA daartoe in staat wordt gebracht door transcriptiefactoren.

Onder normale omstandigheden heeft het aflezen van DNA een start- en stopsignaal. Ook kunnen genen aan- en uitgeschakeld worden. Daartoe bevinden zich op het DNA verspreide controlepunten die nabijgelegen zones kunnen blokkeren of vrijgeven om gelezen te worden. Deze plekken op het DNA kunnen worden geactiveerd door transcriptiefactoren. Zij kunnen genen activeren of uitzetten en zodra ze verdwijnen, verliezen ze hun invloed op het DNA. De genregulatie is daardoor opvallend flexibel en tegelijkertijd gecompliceerd. Zo kunnen genen zich relatief makkelijk aanpassen en ontbeert hen schijnbaar de mogelijkheid een duurzame identiteit of geheugen te vormen. Het duurzame karakter van de genetische programmering wordt echter gewaarborgd door de software, namelijk het epigenoom. De wisselwerking tussen DNA en transcriptiefactoren is synoniem aan de fictieve dans van genoom en epigenoom, die met hun danspassen de compositie van cellulaire programmering bepalen. De epigenetica leert ons dat het epigenoom deze dans leidt, waarvan de choreografie wordt ingekleurd door onder meer acetylatie en methylatie.

Tijdens dit wetenschappelijk webinar leer je:
  • Over de cycli die behoren tot het one carbon metabolism;
  • Hoe methyldonatie tot stand komt;
  • Over de betrokkenheid van methylgroepen en hun donateurs bij stofwisselingsprocessen.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘Methylgroepdonatie’

De vrouw en stressadaptatie

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De stressbeleving tussen mannen en vrouwen verschilt. Vrouwen hebben een grotere gevoeligheid voor de biochemische gevolgen van stresshormonen. Het gaat daarbij om signaalstoffen die ook nog langer aanwezig blijven in het vrouwenlichaam. Bovendien blijken vrouwen gevoeliger te zijn voor de fysieke symptomen van stressbeleving vanwege de sekseverschillen bij de neuronale verwerking. Tevens spelen andere, geslachtsgevoelige boodschappermoleculen een cruciale rol bij stressadaptatie. Vanwege deze biologische verschillen zijn vrouwen stressgevoeliger en duurt hun stressreactie langer dan die van mannen.

Tijdens dit webinar wordt onder meer gesproken over:

·       De biologische programmering bij stressadaptatie
·       De rol van vrouwelijke geslachtshormonen bij stressverwerking
·       De impact van geslachtshormonen op neuronale programmering

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden. De link om deel te nemen aan deze training wordt per e-mail toegestuurd.


Wetenschappelijk webinar ‘De vrouw en stressadaptatie’

Onze huid als zesde zintuig

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De huid is het grootste orgaan van ons lichaam. De verschillende huidlagen hebben elk hun kenmerkende eigenschappen en celtypen. De huid bevat tevens een complex communicatienetwerk dat fungeert als meer dan een tastzintuig. De haarfollikels blijken een centrale plaats in te nemen bij de dermatologische stressregulatie, die in staat is tot lokale productie van hormonen, neurotransmitters en andere communicatiemoleculen. Aldus ontstaat een connectie met neuro-endocrien-immunologische uitwisseling, die relatie kan hebben met onze fysiologische gesteldheid.

In dit wetenschappelijk webinar leer je:
  • Hoe de huid anatomisch en fysiologisch is opgebouwd;
  • Hoe stressfactoren de huid beïnvloeden en lokaal communicatiemoleculen genereren;
  • Wat de relatie is tussen darmen en huid.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘Onze huid als zesde zintuig’

Mitohormese: train de mitochondria

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Mitochondria zijn unieke organellen in de cel. De cellulaire energiehuishouding komt tot stand in de mitochondria. Het adaptatievermogen en de vitaliteit van de mitochondria is mede bepalend voor de algehele energiehuishouding en wordt mitohormese genoemd. Het adaptatievermogen van mitochondria is van cruciaal belang voor de overleving van de cel en de algehele energiehuishouding. De biologische respons gericht op mitochondriële adaptatie wordt mitohormese genoemd. De balans tussen afbraak en aanpassingsvermogen van de mitochondria stuurt mede de metabole en biochemische status, die cellulaire veroudering kan vertragen en algehele levensduur kan verlengen. De impact van vrije radicalen is hierbij van groot belang en staat op gespannen voet met de anti-oxidatieve capaciteit. Epigenetische factoren bepalen mede het spanningsveld dat de cellulaire vitaliteit beïnvloedt.


Nu terugkijken
Dit webinar is al geweest, maar je kunt jezelf nog steeds aanmelden. Je ontvangt dan de link om het webinar terug te kijken via de mail.

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. Je ontvangt dan de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘Mitohormese: train de mitochondria’

De man en zijn testosteronfactor

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

Hormonen zijn biochemische moleculen die worden geproduceerd en afgegeven in de bloedbaan door specifieke klieren. Eenmaal in de bloedcirculatie oefenen hormonen significante effecten uit op de functie, groei en ontwikkeling van doelcellen en weefsels. Geslachtshormonen zijn de hormonen die cruciaal zijn bij seksuele ontwikkeling en reproductie. De wijze waarop iemand spiermassa opbouwt en behoudt, de mate van lichaamsbeharing, de mate waarin de adamsappel zich toont in de keel tot de vorm van de kaaklijn bepalen mede het lichaamstype dat onder de unieke expressie staat van geslachtshormonen, zoals testosteron.

 

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je onderstaande vragen te beantwoorden. Je ontvangt dan de link om het webinar terug te kijken via de mail.


Wetenschappelijk webinar ‘De man en zijn  testosteronfactor’

De sexualisatie van ons microbioom

In dit webinar reiken wij je de theoretische onderbouwing voor de praktische interventies die je aan jouw cliënten kunt voorleggen. 

De niet met het blote oog waarneembare aanwezigheid van micro-organismen in ons lichaam vormt het microbioom. De locaties in het lichaam waar zich significante concentraties microculturen bevinden, hebben direct of indirect contact met de buitenwereld. De populatiegrootte en de biodiversiteit van ons microbioom verschilt per lichaamsdeel en bepalen mede de orgaanfunctionaliteit.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de orgaan specifieke samenstelling van het microbioom een rol speelt bij zowel de vruchtbaarheid als hormonale programmering van mannen en vrouwen. Ook is waargenomen dat met name intestinale bacteriën beschikken over genetische eigenschappen die benodigd zijn voor de synthese van steroïdhormonen.

 

Dit wetenschappelijk webinar wordt gehost door Robert van Esch MSc, PsychoNeuroImmunoloog. Co-host is Ilse van Bladel.

 

Robert en IlseOmdat dit webinar enkel bestemd is voor professionals in de gezondheidszorg vragen wij je de vragen op het formulier te beantwoorden. Je ontvangt de link om deel te nemen aan deze training per e-mail.


Wetenschappelijk webinar ‘De sexualisatie van ons microbioom’